Meld je aan

Inloggegevens

Dit is de gebruikersnaam waarmee je inlogt.

Je achternaam zoals vermeld op je paspoort

Personalia

Vul in in de vorm "1234 AA".

--

Voor correcte aanmelding op Luitenant-Generaal Bestkazerne

Voor correcte aanmelding op Luitenant-Generaal Bestkazerne

Contactgegevens

Informatie over vliegdagen worden naar dit adres gemaild.

Lidmaatschap

Kies of je bent ingeschreven bij de ZES of bij de KluZC.

Zie Huishoudelijk Regelement van jouw club voor uitleg over de abonnementen.

Je sportkaartnummer van TU/e. Verplicht voor Normaal lidmaatschap. Kies Buitengewoon Lid wanneer je geen sportkaart hebt.

Je standaard vervoerswens. Je kan deze nog steeds per inschrijving wijzigen.

Vaardigheden